copyrights


Vrijwel alle teksten, foto’s en illustraties, Copyright: Irisbominaar.nl (contact over copyrights). Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Irisbominaar.nl informatie (teksten en foto’s daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.
Broncodes, databaseontwerp, content management systeem en design, Copyright: Maaswebsites.nl

Achtergrond:

Copyright of auteursrecht is het recht van de maker van tekst, kunst of afbeeldingen om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd. Daarvoor hoeft de maker zijn werk niet eerst te deponeren of op een andere manier vast te leggen. Vroeger was het auteursrecht vooral bedoeld als bescherming voor tekst in gedrukte vorm. Tegenwoordig is het ook op vele andere zaken van toepassing zoals foto's, afbeeldingen, film en tekst die onder andere via het internet openbaar worden gemaakt. 

Het zonder toestemming verspreiden of vermenigvuldigen van foto's, afbeeldingen, films en teksten is dan ook in strijd met deze rechten. Het kan ernstige materiële en emotionele schade tot gevolg hebben en wordt dus ten allen tijde afgekeurd. 

Mocht je van mening zijn dat Irisbominaar.nl zelf in gebreke is gebleven met betrekking tot het auteursrecht neem ook dan contact met me op. Je kunt contact met me opnemen via het contact formulier, maar je kunt me natuurlijk ook bellen of direct mailen. De gegevens daarvoor vindt je op de contact pagina.